Kierownik studiów doktoranckich będzie dyżurował 27 września (czwartek)
w pok. 571 w godz. 10 00 – 12 00 oraz 13 00 – 14 00 i będzie to we
wrześniu ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia mijającego roku
akademickiego.