Redakcja „Acta Humana” zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród doktorantów informacji o trwającym naborze artykułów i recenzji do dziewiątego numeru czasopisma. Tym razem jego tematem będzie: „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, a termin przyjmowania tekstów upływa 15 października.

W załączeniu przesyłam ogłoszenie o naborze artykułów, w którym zainteresowani mogą znaleźć szczegóły dotyczące składania tekstów. Więcej informacji oraz wymogi edytorskie są dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.actahumana.umcs.pl.

Będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie ogłoszenia doktorantom.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Chołojczyk, sekretarz redakcji