Kierownik Studiów Doktoranckich będzie dyżurował we wrześniu w
następujących terminach:

6.09. godz. 11 00  – 14 30

13.09.  godz.  14 30 – 15 30

Kolejny dyżur najprawdopodobniej będzie dopiero 27 września.