Egzamin z języka angielskiego w dniu 13 września rozpocznie się około
godz. 11 00 w pok. 31 przy ul. Podchorążych 2. Zmiana godziny w stosunku
do wcześniejszych informacji związana jest z obowiązkami sesyjnymi Pani
Dziekan i prof. Kuropatnickiego.