Biogram prelegenta:
dr hab. Artur D. Kubacki, prof. nadzw. UP
kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 11 książek naukowych i/lub dydaktycznych, a także ponad 100 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych. Od 1997 r. prowadzi Biuro Tłumaczeń „KUBART” w Chrzanowie.

Przypomnienie kierownika SD:

Wykłady mistrzowskie stanowią integralną część planów studiów doktoranckich, studenci I i II rocznika mają obowiązek zaliczenia minimum 3 wykładów mistrzowskich w skali całego roku akademickiego, a studenci roku III i IV – minimum 2 wykładów w skali roku akademickiego. Sprawa ta została przegłosowana na radzie naukowej Wydziału Filologicznego w dniu 20 września 2018 r. i stanowi korektę zamieszczonego na stronie internetowej planu studiów doktoranckich.