/Aktualności

Szanowni Państwo Doktoranci 3 roku Przypominam, że obowiązkiem zaliczenia 3 roku, oprócz odbycia praktyk poświadczonych arkuszem hospitacyjnym i ankietami wypełnionymi przez studentów, udziału w minimum 2 wykładach mistrzowskich oraz uzyskania zaliczenia z kursu prowadzonego przez prof. M. Pieniążka jest wygłoszenie referatu przez Państwa na zebraniu naukowym katedry/ zakładu/ pracowni, do której poniekąd przynależycie z racji przynależności Waszych promotorów. Referat taki powinien być poddany dyskusji, a promotor lub kierownik katedry winien na piśmie wystawić ocenę Państwa wystąpienia, która ma trafić do mnie (lub wpisać do dokumentów tę ocenę w miejscu gdzie widnieje w kartach egzaminacyjnych moje nazwisko i podpisać się własnym nazwiskiem – to nic nie szkodzi, dziekanat dopuszcza taką możliwość). Czasem zaliczenia roku na SD jest 30 IX, o ile więc Państwo przed wakacjami ze wspomnianego obowiązku nie będą w stanie się wywiązać, proszę tego dopilnować we wrześniu. Z prośbą o wskazanie terminu zebrania katedry trzeba zgłosić się do promotora. pozdrawiam Marceli Olma

Szanowni Państwo Doktoranci 3 roku Przypominam, że obowiązkiem zaliczenia 3 roku, oprócz odbycia praktyk poświadczonych arkuszem hospitacyjnym i ankietami wypełnionymi przez studentów, udziału w minimum 2 wykładach mistrzowskich oraz uzyskania zaliczenia z kursu prowadzonego przez prof. M. Pieniążka jest wygłoszenie referatu przez Państwa na zebraniu naukowym katedry/ zakładu/ pracowni, do której poniekąd przynależycie z racji [...]

Szanowni Państwo Doktoranci ostatniego roku, W toku konsultacji ze sporą grupą doktorantów IV roku uzgodniony został termin 4 lipca jako dzień Państwa sesji otwartej, w ramach której będziecie mieli okazję zaprezentować fragmenty redagowanych przez siebie dysertacji. Tematy wystąpień powinny do mnie trafić nie później niż 20 czerwca. O ile mi wiadomo Pan Mirosław Grzegórzek również jest gotów te tematy od Państwa zbierać i przekazać mi w podanym terminie. Co do kolejności wystąpień, dokładanej godziny rozpoczęcia, numeru sali – szczegóły podam końcem czerwca, kiedy będę miał jasność, ile osób będzie referować i orientacyjnie ile czasu na to musimy przeznaczyć. pozdrawiam Marceli Olma

Szanowni Państwo Doktoranci ostatniego roku, W toku konsultacji ze sporą grupą doktorantów IV roku uzgodniony został termin 4 lipca jako dzień Państwa sesji otwartej, w ramach której będziecie mieli okazję zaprezentować fragmenty redagowanych przez siebie dysertacji. Tematy wystąpień powinny do mnie trafić nie później niż 20 czerwca. O ile mi wiadomo Pan Mirosław Grzegórzek również [...]

Egzamin z filozofii

Szanowni Państwo Doktoranci, Po mailowych ustaleniach z panią prof. Piecuch w sprawie egzaminu z filozofii informuję, że przewidziane są dwa terminy przedwakacyjne: 27 VI i 4 VII. Kontaktowało się ze mną w tej sprawie dotychczas 6 osób (panie Nuller, Surowiec, Dzik oraz panie Starzyńska, Semeniuk i Pierzynka). Zgodnie z sugestią prof. Piecuch, na oba wskazane [...]

Ostatni w roku akademickim 2018/2019 wykład mistrzowski wygłosi w dniu 6 czerwca w godz 14 00 – 15 30 w sali 539 dr Agnieszka Walecka-Rynduch Temat: MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych w 2015 r.

Ostatni w roku akademickim 2018/2019 wykład mistrzowski wygłosi w dniu 6 czerwca w godz 14 00 - 15 30 w sali 539 dr Agnieszka Walecka-Rynduch Temat: MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych w 2015 r. Streszczenie: Celem wykładu jest ukazanie słuchaczom specyficznego kontekstu podwójnych wyborów 2015 r. Analizie poddane zostaną fabularyzowane powieści, które ukazywały się w trakcie rywalizacji [...]

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Sala 550 – V p. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Barbary Szymczak – Maciejczyk.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Sala 550 – V p. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Barbary Szymczak – Maciejczyk. Tytuł rozprawy: „Doświadczenie miłości i samotności. Przetwarzanie życia [...]

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Sala Senacka odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Adama Krzyka.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Sala Senacka odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Adama Krzyka. Tytuł rozprawy: „Obraz kobiety na katedrze: Maria Skłodowska – Curie w przekazach (auto)biograficznych [...]

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z wykładem mistrzowskim w dniu 16 maja (14 00 – 15 30) zajęcia z prof. Koziarą i prof. Kolasą rozpoczną się o godzinie 15 30. Prowadzący zostali o tej zmianie powiadomieni. Pozostałe informację przekażę Państwu na samym początku czwartkowego spotkania wykładowego, na które serdecznie wszystkich zapraszam do 539.

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z wykładem mistrzowskim w dniu 16 maja (14 00 - 15 30) zajęcia z prof. Koziarą i prof. Kolasą rozpoczną się o godzinie 15 30. Prowadzący zostali o tej zmianie powiadomieni. Pozostałe informację przekażę Państwu na samym początku czwartkowego spotkania wykładowego, na które serdecznie wszystkich zapraszam do 539. kierownik SD [...]

Zaproszenie do wysłuchania obrad konferencyjnych Dendrografie. Literatura, kultura, historia 8 i 9 kwietnia.

ZAPROSZENIE   Zaproszenie do wysłuchania obrad konferencyjnych Dendrografie. Literatura, kultura, historia 8 i 9 kwietnia. W załączniku plik z harmonogramem. Poszukujemy też dwóch osób, spośród doktorantów, do sporządzenia dwóch sprawozdań z obrad. Byłyby one później publikowane w punktowanych czasopismach. Byłabym wdzięczna za przekazanie tej wiadomości doktorantom. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: kpitl.ifp@gmail.com Dendrografie_harmonogram_8-9 kwietnia 2019 dr hab. [...]