Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
28 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala Senacka – 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Maryny Fedoriuk.
Tytuł rozprawy:
„Formy adresatywne we współczesnym dyskursie religijnym języka
polskiego i ukraińskiego (studium porównawcze)”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Koziara – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna – Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie
dr hab. Kazimierz Sikora – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marian Skab – Uniwersytet Narodowy im.
J. Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina)
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – M. Fedoriuk