Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
4 lipca 2019 r. o godz. 11 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala nr 344 – III p. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Pauliny Wójtowicz.
Tytuł rozprawy:
„Na drugim planie życia i literatury. Wizerunek sługi domowego w literaturze
II połowy XIX i początku XX wieku: od wiernego Jana do swawolnej Hanki”
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci:
dr hab. – Wacław Forajter Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UJ Iwona Węgrzyn – Uniwersytet Jagielloński
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – P.Wójtowicz