Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
9 lipca 2019 r. o godz. 13.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Doroty Koniecznej.
Tytuł rozprawy:
„Relacje i analogie w języku osób z zespołem Aspergera”
Promotor: dr hab. prof. UP Marta Korendo – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Ewa Bielenda – Mazur – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. prof. UMCS Zdzisław Kurkowski – Uniwersytet Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. prof. UPH Alina Maciejewska – Uniwersytet Przyrodniczo –
Humanistyczny w Siedlcach
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – D.Konieczna