Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
2 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala Senacka – 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Moniki Pasek.
Tytuł rozprawy:
„Twórczość poetycka Walentego Bartoszewskiego. Zarys monograficzny
i edycja krytyczna”
Promotor: prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Chemperek – Uniwersytet Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Mirosław Lenart – Uniwersytet Opolski
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – M. Pasek