Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
17 września 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
Sala nr 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Małgorzaty Krajewskiej.
Tytuł rozprawy:
„Wpływ czynników neurodynamicznych na obraz afazji we wczesnym etapie
zdrowienia”
Promotor: dr hab. prof. UP Mirosław Michalik – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray – Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk – Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – Krajewska