Konferencja on-line w ramach wykładu otwartego
Z wiadomych powodów, zamiast wykładu w formie tradycyjnej, zapraszam do wysłuchania wybranych wystąpień w ramach konferencji młodych naukowców (informacje w załączniku). Przy okazji dopełniania formalności związanych z finalizacją roku akademickiego będę indywidualnie z każdą osobą rozmawiał na temat wysłuchanych wystąpień.
z pozdrowieniami
Marceli Olma

Szanowni Państwo,

 

 

młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej serdecznie zapraszają do udziału w I edycji konferencji  MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, która odbędzie się
w formie on-line 15 maja 2020 r. pod hasłem „Koronawirus – wyzwanie współczesnego społeczeństwa”.

Choć w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zazwyczaj konferencje są przekładane lub odwoływane, młodzi naukowcy mają gotowość spotkania on-line, aby w tym trudnym czasie nadal czerpać z naukowej pasji oraz dzielić się pomysłami i kierunkami badań. Sytuacja w naszym kraju zmieni wiele, poprzez nasze wydarzenie pragniemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków badań.
Z pewnością nie uda nam się postawić śmiałych tez lub też wyciągnąć daleko idących wniosków, niemniej jednak pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany naukowych myśli i poglądów.

 

Zakres tematyczny to między innymi:

  • komunikacja i wizerunek w czasie kryzysu (zarządzanie wizerunkiem, komunikacja kryzysowa, strategie komunikowania, narzędzia-możliwości-doświadczenia),
  • polityka i debata publiczna podczas stanu epidemii (wybory prezydenckie i samorządowe, wykorzystywany język w polityce),
  • społeczeństwo informacyjne – cyfrowa codzienność podczas kwarantanny (kompetencje cyfrowe Polaków, e-urząd, praca online, Internet oknem na świat „kwarantanny”),
  • samoorganizujące się społeczeństwo – rola mediów społecznościowych oraz inicjatyw oddolnych,
  • zmieniający się rynek mediów, wzrost zainteresowania mediami informacyjnymi, w tym także audialnymi (podcastami), spadek sprzedaży prasy drukowanej, kluczowe role mediów.

 

Zachęcamy również do prezentowania innych tematów związanych ze światem polityki,
mediów i komunikacji.

 

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. Nadesłane artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez
Uniwersytet Jagielloński lub w czasopiśmie naukowym „Com.press”, które jest kierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów. Zachęcamy do nadsyłania tekstów w języku angielskim.

 

 

 

Rada naukowa konferencji:

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Ważne daty:

 

1)      do 30 kwietnia – zgłoszenia na stronie www.compress.edu.pl/konferencja

2)      do 2 maja – akceptacja zgłoszeń

3)      do 11 maja – uiszczenie opłaty konferencyjnej (100 zł)

4)      do 20 czerwca – nadsyłanie ostatecznej wersji tekstu do druku

5)      wrzesień 2020 – wydanie monografii i numeru czasopisma „Com.press”

 

 

Organizatorzy:

 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Czasopismo naukowe „Com.press”

 

 

Więcej informacji na stronie: www.compress.edu.pl/konferencja

Facebook: https://www.facebook.com/com.press.uj/

Wydarzenie:  https://www.facebook.com/events/1061496484222267

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

mgr Krzysztof Marcinkiewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Call for papers_Media i komunikacja społeczna 15.05