Szanowni Państwo,
Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE,  która odbędzie się w dniach 18-20 października 2017 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Prosimy o przekierowanie naszego zaproszenia do pracowników Państwa instytutów, katedr i zakładów.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
W załączeniu przesyłamy call for papers oraz formularz zgłoszeniowy.

Call for papers_ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE_PL

Formularz zgłoszeniowy_konferencja Święci i świętość

Z wyrazami szacunku

Kierownictwo naukowe konferencji
ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE
dr Halszka Leleń
Katedra Filologii Angielskiej
dr Tomasz Żurawlew
Katedra Filologii Germańskiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Komitet organizacyjny konferencji:
dr Dorota Gładkowska
dr Renata Supranowicz
http://uwm.edu.pl/anglistyka/
http://uwm.edu.pl/germanistyka/