Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszamy do wysyłania
abstraktów na tegoroczną edycję cyklu konferencji naukowych „ŚWIATY
POZA ŚWIATEM – NARRACJE FANTASTYCZNE W LITERATURZE I MEDIACH”, która
odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja 2017 roku.

Na abstrakty organizatorzy będą czekać do 30 KWIETNIA 2017 R. pod
adresem SWIATYPOZASWIATEM(AT)GMAIL.COM [1] Szczegóły organizacyjne
znajdują się w załączniku do niniejszego listu oraz na stronie
SWIATYPOZASWIATEM.WORDPRESS.COM [2]

 

CFP Narracje fantastyczne w literaturze i mediach

Będziemy bardzo wdzięczni Państwu za przekazanie tej informacji (wraz
z załącznikiem) Pracownikom naukowym, Doktorantom oraz Studentom.

Z wyrazami szacunku,
Ksenia Olkusz

w imieniu komitetu organizacyjnego konferencji

OŚRODEK BADAWCZY FACTA FICTA | FACTA FICTA RESEARCH CENTRE

Stachiewicza 35 b/30 31-328 Kraków

TEL.: (+48) 694 019 40

EMAIL: contact@factaficta.org
factaficta.org [3]

Facebook [4] | Twitter [5] | Linkedin [6] | Academia [7] | Tumblr [8]|
Mail

Links:
——
[1] http://gmail.com
[2] http://swiatypozaswiatem.wordpress.com
[3] http://factaficta.org
[4] https://www.facebook.com/factaficta
[5] https://twitter.com/Facta_ficta
[6] https://www.linkedin.com/company/o%C5%9Brodek-badawczy-facta-ficta
[7] https://factaficta.academia.edu/
[8] http://factaficta.tumblr.com/