Egzamin doktorski z języka obcego nowożytngo odbędzie się w dniu 22
czerwca 2017 r. od godz. 10:00,
na ul. Karmelickiej 41 (pok. 3)
Do egzaminu mogą przystąpić tylko te osoby, które mają już otwarty
przewód doktorski (proszę przynieść na egzamin odpowiednie
zaświadczenie) oraz zaliczyły obowiązkowe konsultacje z języka obcego.

dr hab. prof. UP. Joanna Rokita-Jaśkow