Dzień Dobry,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanej konferencji. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

 

Ogłoszenie o konferencji

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: „MŁODZI DLA NAUKI – CZĘŚĆ IV”

 

MIEJSCE KONFERENCJI: Kraków 16.06.2017 R. (Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1)

 

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 309 ZŁ

 

Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI – CZĘŚĆ IV”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

 

zaproszenie na konferencję 16.06.2017r.

wymogi redakcyjne monografia 16.06.2017r.

karta zgłoszeniowa Kraków 16.06.2017r.