Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Pro Scientia Publica ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2017

która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2017 r. na terenie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Teksty wyróżnione przez redaktora naczelnego mają szansę trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl), mającego na liście ministerialnej aż 13 pkt i będącego jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W programie konferencji znajdują się również warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy naszych czasopism naukowych. Warsztaty pozwolą na zapoznanie się ze szczegółowymi wymaganiami stawianymi tekstom naukowym publikowanym w naszych czasopismach i pomogą uniknąć podstawowych błędów eliminujących zgłaszane teksty już na samym początku. Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach przez osoby nieuczestniczące w konferencji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma odpowiedni certyfikat potwierdzający udział w nich, a każda osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2017 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://docs.google.com/forms/viewform?hl=pl&id=1lQGSOvw7nheMCxXh_PqR8ybU18SR5DwaBU3YqLi8zeQ

Opłatę konferencyjną w wysokości 170 zł dla studentów i doktorantów lub 300 zł dla pozostałych uczestników i/lub opłatę za udział w warsztatach w wysokości 165 zł w przypadku studentów i doktorantów lub 330 zł w przypadku pozostałych uczestników należy wnieść w październiku 2017 na konto fundacji Pro Scientia Publica z dopiskiem „Konferencja TALENTY”.

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Scientia Publica

  1. Redycka 37, 51-169 Wrocław

numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

Na pełną wersję tekstu przygotowanego do druku oczekiwać będziemy w grudniu 2017. Publikacje spełniające wymagania czasopisma będą redagowane na początku roku 2018 i po uzyskaniu pozytywnych recenzji (blind review) ukażą się do końca sierpnia 2018.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz do śledzenia naszej strony internetowejhttps://sites.google.com/site/konferencjatalenty/ oraz profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub wysyłać w wiadomości prywatnej na facebooku.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

Dagna Budakiewicz, sekretarz konferencji