Zakład Neurolingwistyki IFP UP w Krakowie

zaprasza do wzięcia udziału

w XII Ogólnopolskim Logopedycznym Seminarium Naukowym,

które odbędzie się 18.05.2017 r. o godz. 15.30 w sali 444 IFP

Program:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Instytut Języka Polskiego UŚ w Katowicach), Logopedia jako pomost pomiędzy lingwistyką a medycyną – na przykładzie problematyki zaburzeń realizacji fonemów

 

dr hab. Irena Polewczyk (Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów UŚ w Katowicach), Poszukiwanie granic metodologicznych dla logopedii

 

mgr Justyna Serwin (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pytania w mowie dzieci

mgr Joanna Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Uczestnictwo
w zajęciach rytmicznych w przedszkolu a poziom percepcji słuchowej, czytania i osiągnięć szkolnych  
dzieci w klasach I-III

mgr Małgorzata Krajewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),  Afazja we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego

Gośćmi specjalnymi będą:

prof. UP dr hab. Maria Ostasz – Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii,
Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży IFP UP

prof. CMUJ dr hab. Jerzy Tomik – Katedra i Klinika Otolaryngologii CMUJ

prof. UP dr hab. Marceli Olma – Katedra Języka Polskiego IFP UP

Kierownik Zakładu Neurolingwistyki

dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP

SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE