Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w III
Międzynarodowej i VIII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji
Natura-Człowiek-Kultura” (NCK2017).

Konferencja odbędzie się w Krakowie dniach 23-25.06.2017 w nowym budynku
Uniwersytetu Pedagogicznego przy ulicy Podchorążych 2. Wydarzenie to
zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego, prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji
www.nck2017.up.krakow.pl [1]
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
info2017nck@up.krakow.pl

Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego i abstraktu został
przedłużony do 30.05.2017 (szczegółowe informacje w zakładce
Rejestracja)

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji NCK2017