Szanowni Państwo,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Goethe-Institut w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zapraszają na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję:

„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Oświęcim, 19 i 20 października 2017 roku

Celem konferencji jest wieloaspektowe przebadanie wzajemnych relacji niemieckiej i polskiej współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży (sekcja referatów/teoretyczna), a także przekazania uczestnikom spotkań praktycznych wskazówek dotyczących pracy z książkami niemieckich autorów, psychologicznych motywacji dzieci i młodzieży do czytania, przygotowania i organizacji akcji promujących czytanie oraz diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej (sekcja praktycznego działania).

Na konferencję zapraszamy badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, tłumaczy, a także bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów oraz studentów (studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

Konferencja podzielona będzie na część teoretyczną (wystąpienia badaczy i znawców literatury z Niemiec oraz z Polski) oraz praktyczną, w ramach której przewidziano spotkania przy stolikach eksperckich, a także wykład i zajęcia z gamfikowania literatury, czyli tworzenia mobilnych gier miejskich na podstawie tekstów literackich.

Sekcja referatów/teoretyczna

Podczas spotkań w sekcji referatów poruszyć chcemy następujące pola tematyczne:

Nowe trendy w niemieckojęzycznej literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
Współczesna, niemieckojęzyczna książka obrazkowa (dziecięcy świat słów i obrazów, niemieccy mistrzowie ilustracji).
Współczesny kanon niemieckojęzycznych książek dla dzieci (tematy, motywy, autorzy).
Bez tabu – refleksje na temat niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
Życie i twórczość współczesnych autorów niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
Dydaktyka niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w Niemczech.
Recepcja współczesnej niemieckojęzycznej literatury dziecięcej w Polsce.
Polskie przekłady książek dla dzieci i młodzieży z niemieckiego obszaru językowego. Wielojęzyczność literackich światów (tłumaczenia niemieckiej literatury na język polski) – Emilia Bielicka, Eliza Pieciul-Karmińska, Sławomir Błaut.
Polskie wydawnictwa promujące niemieckojęzyczną literaturę dla dzieci i młodzieży.
Niemieckojęzyczni bohaterowie książki dla dzieci i młodzieży w Polsce.
Instytucja nagrody literackiej w Niemczech i w Polsce.
„Wielkie tematy” niemieckiej i polskiej literatury dla dzieci i młodzieży.
Polska i niemiecka literatura dziecięca w perspektywie komparatystycznej  (np. Erich Kästner i Edmund Niziurski; Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy a Szkoła Czarów Michaela Ende; Krabat Otfrieda Preusslera a Czarny Młyn Marcina Szczygielskiego).
„W Fantazjanie i gdzie indziej”, czyli światotwórczość polskiej i niemieckiej fantastyce dla dzieci.
Inkluzywność literatury dla dzieci.
Przekładalność konwencji literatury dziecięcej i młodzieżowej na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy),

Termin konferencji: 19 i 20 października 2017 roku.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Zgłoszenia: do 22 czerwca 2017 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego
(tu link: https://goo.gl/forms/DnZ9LvgcMI4HUmgG3).

Decyzja o przyjęciu na konferencję: do 30 czerwca 2017.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.
UWAGA: preferowana forma wystąpienia w formie mówionej a nie czytanej.

Kontakt: przestrzenieliteratury@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Sekcja praktycznego działania

Konferencja poza wystąpieniami prelegentów, znawców i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z Niemiec i Polski, składać się będzie z części praktycznej opartej na spotkań przy stolikach eksperckich (19 października) oraz warsztatów gamfikowania literatury (wyprowadzenie do gamifikowania literatury – wykład 19 października, warsztaty z gamfgikowania – 20 października).

Spotkania przy stolikach eksperckich dotyczyć będą pracy z tłumaczeniami niemieckojęzycznych tekstów dla dzieci w Polsce, innowacyjnych i niekonwencjonalnych działań promujących kulturę i czytelnictwo, psychologicznych podstaw  motywacji do czytania oraz przygotowywania skutecznych akcji promujących czytelnictwo, a także wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z książkami.

Do udziału w spotkaniach przy stolikach eksperckich, wykładzie oraz warsztatu z gamfikowania literatury zapraszamy badaczy literatury dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekarzy, nauczycieli i edukatorów, studentów i wszystkich, tych, których zainteresują tematy poruszane podczas spotkań przy stolikach, a także zagadnienie gafikowania literatury.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i prowadzących spotkania, a także zapisów na zajęcia przy stolikach eksperckich oraz wykład i warsztaty z gamfikowania literatury ogłoszone zostaną wraz z planem konferencji na początku września br.

Udział w spotkaniach przy stolikach eksperckich, wykładzie oraz warsztatu z gamfikowania literatury jest bezpłatny!

Planowane jest wydanie publikacji wystąpień.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: przestrzenieliteratury@gmail.com

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. dr hab. Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Organizatorki:

dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar

dr Małgorzata Chrobak

dr Angela Bajorek

mgr Elżbieta Jeleń

mgr Oliwia Brzeźniak

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy podczas konferencji zapewniają catering kawowy oraz obiad. NIE zapewniają natomiast pełnego wyżywienia, noclegu i NIE pokrywają kosztów dojazdu.

Plakat oraz informacje o konferencji znajdą Państwo w załączniku, a także na stronie: https://cldgk.wordpress.com/2017/05/15/zaproszenie-na-miedzynarodowa-i-interdyscyplinarna-konferencje-przestrzenie-literatury-dla-mlodego-czytelnika-perspektywa-niemiecka-i-polska/

Proszę o przekazanie informacji o konferencji Państwa współpracownikom, doktorantom i studentom.

Z wyrazami szacunku,

Oliwia Brzeźniak