Rok akademicki dobiega końca, wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy
winniśmy spotkać się w ramach przewidzianej planem studiów sesji
otwartej. Celem takiego spotkania ma być zaprezentowanie przez Państwa w
sposób spójny głównych założeń, wykorzystanych metodologii oraz
fragmentów Waszych dysertacji doktorskich, które na tym etapie studiów
winny zbliżać się do finalizacji (lub być w mocno zaawansowanym
stadium). Zgodnie z sugestią p. dziekana Borka warto, aby wygłoszone referaty
zostały opublikowane w postaci zwartej wieloautorskiej
monografii.

Nie mogąc dłużej oczekiwać na Państwa decyzję co do dogodnego dla
wszystkich terminu, proponuję datę 29 czerwca (czwartek), godziny
popołudniowe. Abym mógł ustalić dokładną porę i kolejność wygłaszanych
referatów, muszę otrzymać od Państwa niezbędne dane: Imię i nazwisko
doktoranta, specjalność, temat wystąpienia, nazwisko promotora. Proszę,
aby te dane zostały do mnie wysłane w terminie nieprzekraczającym 15
czerwca. Osoby, które nie prześlą do mnie pełnych danych, nie będą mogły
wziąć czynnego, referatowego udziału w seminarium, a to z kolei stanowi
warunek nieodzowny, by otrzymać zaliczenie IV roku studiów.

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Marceli Olma