Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
29 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgra Jakuba Koska.

Tytuł rozprawy:

„(Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych”

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta- Uniwersytet SWPS w Warszawie

dr hab. Paweł Tański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie