Dzień Dobry,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji
wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie
organizowanej konferencji. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków
do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac
badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów,
publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: „BADANIA
MŁODYCH NAUKOWCÓW” Nauki Interdyscyplinarne

MIEJSCE KONFERENCJI:

TARNÓW 15-16 WRZEŚNIA 2017 R.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

UL. SŁOWACKIEGO 7, 33-100 TARNÓW

WROCŁAW 22-23 WRZESIEŃ 2017 R.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  WE WROCŁAWIU

UL. SOPOCKA 23, 50-344 WROCŁAW

_ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W 2-DNIOWEJ KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 329
ZŁ_

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW”, jest
stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców
kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania
swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Z poważaniem,
Piotr Rachwał
Konferencje Naukowe
tel. 530-952-481
www.konferencjenaukowe.com.pl [1]