Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa
Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki
Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 LISTOPADA 2017
r. (czwartek-piątek) w WARSZAWIE. Konferencja ma charakter
interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody
retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – RETORYKA WARTOŚCI – odnosi się do badań z
zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym
trójpodziale genologicznym Arystotelesa g_enus demonstrativum_ obejmuje
pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy,
intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów,
obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości.
Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane
są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i
krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów
Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i
nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów
komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów
afirmowania i negowania wartości.

Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka,
medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach
uwzględniają perspektywę retoryczną.

Więcej na stronie PTR [1].

PROPOZYCJE REFERATÓW NALEŻY NADESŁAĆ, WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ
REJESTRACYJNY [2].

Kalendarium

Do 15.10.2017

Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia) poprzez formularz
rejestracyjny na stronie www.retoryka.edu.pl [1].

Do 22.10.2017

Decyzja o przyjęciu referatów.

Do 31.10.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej (350 zł; członkowie PTR z terminowo
opłaconą składką – 200 zł).

Do 31.01.2018

Przesłanie tekstu do publikacji. O druku tekstu w monografii decydować
będą pozytywne recenzje.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata wynosi 350 zł. Dla członków PTR, którzy mają opłaconą
tegoroczną składkę – 200 zł i obejmuje: materiały konferencyjne,
przerwy kawowe i obiady, poczęstunek na zakończenie 1. dnia obrad.
Przypominamy, że opłata konferencyjna NIE POKRYWA KOSZTÓW NOCLEGU.

MIEJSCE OBRAD

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala nr
1.007.

Więcej na stronie PTR [1]lub Zakładu Retoryki i Mediów [3] IPS UW.

Polskie Towarzystwo Retoryczne
ul. Oboźna 8

00-332 Warszawa
www.retoryka.edu.pl [4]
Facebook.com/PolskieTowarzystwoRetoryczne

[5]
Wolny od wirusów. www.avast.com [5]

Konferencja-naukowa-PTR-zaproszenie

Links:
——
[1] http://retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=14&lang=pl
[2] http://retoryka.edu.pl/index.php?option=com_seminar&Itemid=15&lang=pl
[3] http://retoryka-media.uw.edu.pl/zaklad-retoryki-i-mediow-2/konferencje/
[4] http://www.retoryka.edu.pl
[5] https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail