Szanowna Państwo,
w załączniku przesyłamy II Komunikat zachęcający do wzięcia udziału w 
XLVII Międzyanrodowym Seminariuk Kół Naukowych  – „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ 
TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”, skierowanego do młodych naukowców, które odbędzie 
się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Olsztynie.

Został przedłużony czas zgłoszeń oraz na przesłanie publikacji. W 
związku z tym, uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszych informacji 
zainteresowanym odbiorcom, szczególnie studentom i doktorantom, 
opiekunom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny MSKN 2018:
- Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
- Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”
komunikat II
---
mgr inż. Patrycja Sosna
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1 p. 320
tel. 89 523 42 51