Sz.P.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom 
informacji dotyczących organizowanej nowej edycji KONFERENCJI dla 
MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Dokonania Naukowe Doktorantów (VI Edycja).
http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vi-kontynuacja-projektu
Konferencja odbędzie się 14.04.2018 w Warszawie, 15.04.2018 w Poznaniu 
oraz 21.04.2018 w Krakowie.

DZIĘKUJĘ BARDZO

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera

----------------------------------------------
DND VI Edycja - Konferencja dla Młodych Naukowców - Rekrutacja do 
23.02.2018