Szanowni Państwo,

W zakładce wykłady mistrzowskie znajduje się informacja o ostatnim w tym roku wykładzie. Proszę pamiętać, że do uczestnictwa w wykładach mistrzowskich zobowiązuje Państwa plan studiów doktoranckich (minimum trzy w roku akademickim dla Doktorantów I i II rocznika, minimum 2 wykłady dla obecnego IV roku). Uczestnictwo w wymaganej liczbie wykładów, poświadczone podpisem na liście obecności, będzie podstawą zaliczenia dobiegającego końca roku akademickiego. Wykłady mistrzowskie nie są tożsame z Państwa udziałem w szkoleniach, konferencjach itp., dlatego nie można twierdzić, że zamiast 2 czy 3 wykładów mistrzowskich Doktorant wziął udział w 2 czy 3 konferencjach albo wręcz raczył wysłuchać 3 referatów na jakiejś konferencji i w związku z tym zaliczenie w dokumentacji w punkcie „wykłady mistrzowskie” w pełni się należy.

Państwa Doktorantów roku  IV proszę o rozważenie możliwego, czwartkowego terminu do zaplanowania sesji otwartej, aby mogły zostać przez Państwa wygłoszone referaty naukowe, stanowiące, jak to zwykle bywa, „wyimki” z finalizowanych dysertacji doktorskich. Myślę, że któryś czerwcowy czwartek (popołudnie) byłby dobry. 24 V, przy okazji spotkania na wykładzie prof. Kulawika, może być dobrym czasem na rozmowę o optymalnym terminie sesji „referatowej”.

kierownik SD

Marceli Olma