Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
11 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Małgorzaty Kowalcze.
Tytuł rozprawy:
„Williama Goldinga wizja cielesności w perspektywie posthumanistycznej”
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Anna Branach – Kallas – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
dr hab. Sławomir Masłoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)