Sz.P.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom
informacji dotyczących organizowanej IV Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH
NAUKOWCÓW
nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, która odbędzie się w Poznaniu
1.12.2018, w Warszawie 2.12.2018, we Wrocławiu 8.12.2018 oraz w Krakowie
15.12.2018.
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2018-iv-edycja
Rekrutacja: do 19.10.2018.

….bardzo dziekuję….
…i serdecznie zapraszam….

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera