Sz.P.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom
poniżej informacji:

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH
NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.
Konferencja odbędzie się nad POLSKIM MORZEM (jeszcze w lecie) w GDAŃSKU
1.09.2019.
Link:
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja
Rekrutacja: do 7.06.2019.

Konferencja ta daje możliwość nabycia cennych doświadczeń i podzielenia
się swoją PASJĄ do PRACY NAUKOWEJ.

BARDZO DZIĘKUJEMY

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera
———————-
Adres e-mail pozyskaliśmy ze strony internetowej Uczelni / Jednostki
naukowej.