Szanowni Państwo Doktoranci 3 roku

Przypominam, że obowiązkiem zaliczenia 3 roku, oprócz odbycia praktyk
poświadczonych arkuszem hospitacyjnym i ankietami wypełnionymi przez
studentów, udziału w minimum 2 wykładach mistrzowskich oraz uzyskania
zaliczenia z kursu prowadzonego przez prof. M. Pieniążka jest
wygłoszenie referatu przez Państwa na zebraniu naukowym katedry/
zakładu/ pracowni, do której poniekąd przynależycie z racji
przynależności Waszych promotorów. Referat taki powinien być poddany
dyskusji, a promotor lub kierownik katedry winien na piśmie wystawić
ocenę Państwa wystąpienia, która ma trafić do mnie (lub wpisać do
dokumentów tę ocenę w miejscu gdzie widnieje w kartach egzaminacyjnych
moje nazwisko i podpisać się własnym nazwiskiem – to nic nie szkodzi,
dziekanat dopuszcza taką możliwość). Czasem zaliczenia roku na SD jest
30 IX, o ile więc Państwo przed wakacjami ze wspomnianego obowiązku nie
będą w stanie się wywiązać, proszę tego dopilnować we wrześniu. Z prośbą
o wskazanie terminu zebrania katedry trzeba zgłosić się do promotora.

pozdrawiam

Marceli Olma