Kierownik studiów doktoranckich, dr hab. Marceli Olma, odwołuje swój
popołudniowy dyżur w dniu 19 grudnia. Jednocześnie informuje, iż można
go w tym dniu zastać w pok. 571 w godzinach 7 00 – 9 00 oraz 12 15 – 13 00.