Szanowni  Państwo,

w imieniu Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego mamy
zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w XVIII
Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej _LITERATURY, JĘZYKI I
KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO_,
która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. Spotkanie będzie
poświęcone dyskusji na temat zagadnień związanych ze zjawiskami
notowanymi w językach, literaturach i kulturach
wschodniosłowiańskich.

Obrady są przewidywane w 2 sekcjach:

_SEKCJA I __-Kontekst historyczny i kulturowy w literaturach
słowiańskich _

_SEKCJA  II__  –  Języki wschodniosłowiańskie: aktualne problemy
współczesnej lingwistyki_

W ramach sekcji drugiej proponujemy także wyodrębnienie podsekcji
onomastycznej.

Zapraszamy zarówno doktorantki i doktorantów, jak i doświadczonych
uczonych – przedstawicieli wszystkich dziedzin nauk humanistycznych,
którzy chcieliby podzielić się swoimi refleksjami na ten temat.

W załączeniu przesyłamy informację o Konferencji i Kartę
zgłoszeniową.

Termin zgłoszeń upływa 18 marca 2017 r.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

Dr Nel Bielniak

Dr Agnieszka Łazar

Dr Aleksandra Urban-Podolan

ZAPROSZENIE-ZG-2017-POL-DOC

ZAPROSZENIE-ZG-2017-RUS-DOC