Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie zasad zaliczania szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów roku akademickim 2016/2017

Więcej informacji