Szanowni Państwo Doktoranci I i II roku studiów,

W związku z ogłoszeniem wykładów ogólnouczelnianych z dyscypliny dodatkowej proszę zapoznać się ze stosownymi informacjami znajdującymi się pod adresem:

http://www.up.krakow.pl/main/?page=studenci