Zaproszenie na konferencję naukową o poetach krakowskich

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
Katedra Literatury XIX wieku
Katedra Literatury XX wieku
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani,

która odbędzie się w dn. 16-18 listopada 2016 roku w budynku głównym
Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Konferencja jest drugą z cyklu konferencji naukowych poświęconych twórczości nieznanych, zapomnianych, niedocenionych poetów krakowskich. Oglądowi pragniemy poddać dorobek zarówno autorów dawnych, kiedyś znanych, a dziś już zapomnianych, jak i współczesnych, których nazwiska nie figurują na listach lektur szkolnych czy uniwersyteckich.
Obrady odbędą się w dwóch sekcjach:
1) analizy i interpretacji wybranego utworu,
2) prezentacji twórczości jednego autora.
Pragniemy, by nasza konferencja przysłużyła się nie tylko nauce, ale i poezji, by integrowała środowisko jej znawców i miłośników, dlatego do udziału w obradach zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów i nauczycieli polonistów. Dla uczniów szkół ponadpodstawo-wych przywidujemy konkurs na wiersz o Krakowie i możliwość udziału w warsztatach literackich. Ponadto w ramach konferencji zostanie zorganizowany wieczór poezji z udziałem poetów krakow-skich, popularyzujący ich twórczość.

Zaproszenie

Karta zgloszenia konferencja 2016