Wiedza i umiejętności w zakresie pozyskiwania grantów przez AnkietaPlus.pl

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej realizuje projekt „Per aspera ad Astra” współfinansowany ze środków MNiSW. W jego ramach prowadzimy badania na temat wiedzy i umiejętności pozyskiwania grantów wśród doktorantów polskich uczelni (dyscypliny społeczne i humanistyczne). Bardzo prosimy o przesłanie doktorantom w Państwa jednostkach linku do internetowej ankiety. Ma ona na celu zbadanie oczekiwań doktorantów w stosunku do oferowanych możliwości finansowania badań, doświadczeń, jakie już zdobyli w tym zakresie oraz barier, które utrudniają do nich dostęp. Jej wypełnienie zajmie 10-15 minut a wyniki po opracowaniu zostaną udostępnione w formie raportu na stronie projektu.

http://granty.ankietaplus.pl/