Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informacje dot. szkolenia oraz „klucze dostępu” do szkolenia w zakresie BHP dla studentów/doktorantów. Klucze dostępu zostały przypisane do kierunków studiów I i II stopnia, natomiast dla studiów III stopnia (doktoranckich) przypisano jeden „klucz dostępu” dla wszystkich kierunków.
Proszę o przekazanie powyższych informacji studentom i doktorantom.

Przesyłam również Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia Nr RD/Z.0201-2-3/2015 w sprawie organizowania ogólnego szkolenia studentów i doktorantów w zakresie bhp oraz Pismo Prorektora ds. Kształcenia Nr RD.0201-6/2016 w sprawie zasad zaliczania szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017.
z poważaniem
Luiza Kochanik
st. inspektor ds.BHP
Uniwersytet Pedagogicznym w Krakowie
pok. 10 B, ul.Podchorążych 2
tel. 12 662 6016
Pismo Prorektora ds. Kształecenia

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia

Hasła

Informacje