Szanowni Państwo, Doktoranci II roku,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego na Studiach Doktoranckich (informacja o terminie uroczystej inauguracji z wykładem mistrzowskim zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej SD, będzie to najpewniej 26 X) oczekuję od Państwa mailowych deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów fakultatywnych. Zgodnie z planem studiów, który Państwa obowiązuje, na roku II każdy Doktorant powinien wybrać:

2 spośród 5 kursów:

1. Problemy badań naukowych (wybrane zagadnienia literaturoznawstwa)

 

2. Problemy badań naukowych (wybrane zagadnienia językoznawstwa)
3. Zagadnienia tekstologii
4. Krytyczna analiza dyskursów
5. Zagadnienia badań nad językiem

1 spośród 2 kursów:

1. Wybrane zagadnienia z historii sztuki

2. Antropologia kultury

Informacje o wymiarze godzinowym, formie zaliczenia, ilości punktów ECTS – znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
Jeśli dany kurs wybierze znikoma ilość osób, wówczas nie zostanie on uruchomiony i trzeba będzie te pojedyncze osoby dołączyć, za ich zgodą, do uruchamianych kursów.

Oczekuję od Państwa indywidualnych decyzji i rzeczowych informacji mailowych do końca bieżącego tygodnia. Pora bowiem rozpocząć prace nad harmonogramem zajęć dla wszystkich roczników.
Początkiem przyszłego tygodnia napiszę do Państwa mail z informacją, jakie kursy uruchomimy.

Z pozdrowieniami oraz powakacyjnymi słowami otuchy
Marceli Olma