Sz.P.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom 
informacji dotyczących organizowanej nowej KONFERENCJI dla MŁODYCH 
NAUKOWCÓW.
Rekrutacja do 20.10.2017,

Wszystkie informacje można znaleźć klikając na poniższy link:

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców - Nowe 
wyzwania dla polskiej nauki
II Edycja (cd)
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017
KRAKÓW, WROCŁAW, POZNAŃ, WARSZAWA

DZIĘKUJĘ BARDZO

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera

Z A P R A S Z A M

Poniżej przedstawiam terminy konferencji:
Wrocław 2.12.2017,
Kraków 9.12.2017,
Warszawa 13.01.2018
Poznań 20.01.2018