Szanowni Państwo,

na stronie http://vfire.up.krakow.pl/intranet/ZR/Z2017R049.pdf zostało 
zamieszczone Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-49/2017 w sprawie 
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników 
stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kancelaria Uczelni