Szanowni Państwo Doktoranci,

dla osób zainteresowanych, które nie uczestniczyły w mijającym roku akademickim w wymaganej planem studiów liczbie wykładów mistrzowskich, zamieszczam informację o możliwym udziale w spotkaniu naukowym przy ul. Gołębiej 16. Tych z Państwa, którzy planują wziąć w nim udział, proszę o uprzednie przygotowanie (we własnym zakresie) pisma poświadczającego udział w wydarzeniu i zwrócenie się z prośbą do osoby prowadzącej obrady o podpis na tym piśmie. Pisma te proszę u mnie złożyć przy okazji ubiegania się o wpis zaliczający rok akademicki. Będą równoważne w stosunku do podpisu na liście obecności na wykładzie mistrzowskim.

Marceli Olma

​​

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ, 
ul. Gołębia 16, sala 42 na parterze.
Podczas zebrania dr Monika Szymańska      
wygłosi odczyt pt. Piękny - pięknie - piękno. Eksplikacja znaczeń i profili pojęcia piękna na podstawie wyników analizy korpusowej

​​M_Szymańska_12_06_2018 r.
Z pozdrowieniami 
Maciej Rak​​​​