Szanowni Państwo Doktoranci,

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Państwem na dzień 14 czerwca 2018 roku (od godz. 15 30) zaplanowana została sesja otwarta, w ramach której będziecie Państwo prezentować fragmenty swoich dysertacji. Zobowiązuje nas do tego obowiązujący plan studiów. Osoby, które nie wezmą udziału w sesji otwartej, nie uzyskają zaliczenia czwartego roku studiów, w konsekwencji czego zostaną po 30 września br. skreślone z listy doktorantów.

Termin zgłaszania wystąpień upłynął w niedzielę 3 czerwca. Osoby, które nie zgłosiły swej akcesji dotychczas, winny zrobić to niezwłocznie, kontaktując się ze mną mailowo. Po wyjaśnieniu swojej sytuacji zostaną przeze mnie zgodnie z kolejnością zgłoszeń dopisane do programu sesji, której grafik znajduje się w załączeniu.

Kierownik studiów doktoranckich

Marceli Olma

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

DOKOTORANCI – Sesja otwarta