Egzamin z języka angielskiego dla doktorantów WF, którzy mają otwarty
przewód odbędzie się 13.09. 2018 r. o godz. 11:00 na ul. Karmelickiej 41
pok. 3. (Jest to jedyny termin z powodu dłuższej nieobecności prowadzącej).
Na egzamin należy przynieść: zaświadczenie o otwartym przewodzie,
kopię artykułu ( 20-25 str.)

Ostateczne konsultacje przed egzaminem odbędą się 6.09.2018. w godz.
10:00 – 12:00. ul. Podchorążych 2, pok. 31a.


dr hab.prof.UP Joanna Rokita-Jaśkow

Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Studenckich

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084,

pok.31a

————————-

Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego

Instytut Neofilologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej ul. Karmelicka 41 pok. 309 30-128 Kraków tel. +4812 662626954,
tel.+4812 6626205(sekretariat)