Szanowni Państwo Doktoranci,

dla osób zainteresowanych, które nie uczestniczyły w mijającym roku
akademickim w wymaganej planem studiów liczbie wykładów mistrzowskich,
zamieszczam kolejną informację o możliwym udziale w spotkaniu naukowym
przy ul. Gołębiej 18 w dniu 20 czerwca. Tych z Państwa, którzy planują
wziąć w nim udział, proszę o uprzednie przygotowanie (we własnym
zakresie) pisma poświadczającego udział w wydarzeniu i zwrócenie się z
prośbą do osoby prowadzącej obrady o podpis na tym piśmie. Pisma te
proszę u mnie złożyć przy okazji ubiegania się o wpis zaliczający rok
akademicki. Będą równoważne w stosunku do podpisu na liście obecności na
wykładzie mistrzowskim.

Kom_jęz.zaproszenie 20VI2018