Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
29 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Pauliny Balandyk.

Tytuł rozprawy:
„Przyswajanie materiału gramatycznego z wykorzystaniem ćwiczeń
tłumaczeniowych w procesie nauczania języka rosyjskiego w szkole
średniej”

Promotor: dr hab. Jolanta Lubocha – Kruglik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Recenzenci: dr hab. Halina Chodurska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Oksana Malysa – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie