Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
5 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Moniki
Zabrockiej-Śliwki.
Tytuł rozprawy:
„Efficacy of audio description dedicated to children within the functionalist
approach to translation” („Efektywność audiodeskrypcji dla dzieci
w ramach funkcjonalistycznego podejścia do tłumaczenia”)
Promotor: dr hab. prof. UJ Maria Piotrowska – Uniwersytet Jagielloński
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Bogucki – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Konrad Klimkowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie
dr hab. Joanna Konarska – Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Z pracą można zapoznać się na stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie mgr M. Łomzik