Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
15 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny
Łomzik.
Tytuł rozprawy:
„Strategie i techniki tłumaczenia niemieckojęzycznych nazw placówek
medycznych w przekładzie poświadczonym”
Promotor: dr hab. prof. UP Artur Kubacki – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Renata Czaplikowska – Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Iwona Wowro – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Paweł Szerszeń – Uniwersytet Warszawski
Z pracą można zapoznać się na stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie mgr M. Łomzik