Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
26 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Jarosława
Ślawskiego.

Tytuł rozprawy:
„Polnische Übersetzungen des Kinderromans Emil und die Detektive von
Erich Kästner und ihre Rezeption bei Kindern im Schulalter” („Polskie
tłumaczenia powieści Emil i detektywi Ericha Kästnera i ich recepcja wśród
dzieci w wieku szkolnym”)
Promotor: dr hab. prof. UP Artur Kubacki – Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Promotor pomocniczy: dr Renata Czaplikowska – Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Recenzenci: dr hab. prof. UO Maria Lasatowicz – Uniwersytet Opolski
dr hab. Klaus Steinke – Norymberski Uniwersytet
Fryderyka-Aleksandra w Erlangen
Z pracą można zapoznać się na stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie mgr Jarosław Ślawski