Szanowni Państwo,

informujemy, że wykłady ogólnouczelniane z Filozofii – jako przedmiot
dodatkowy odbędą się w II semestrze.  Zapisy dla chętnych będziemy
przyjmować w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii od grudnia
2018r.